IT a anatomie firmy

Portál MBI-AF obsahuje systém dokumentů, jejichž společným názvem je „IT a anatomie firmy“ a jejichž účelem je prezentovat principy a otázky analýzy a návrhu informačních systémů zejména vzhledem k obsahu řízení firem.

Struktura portáluDokumenty ke stažení

Portál navazuje na obdobný portál MBI (Management Byznys Informatiky) na adrese https://mbi.vse.cz, který je však dostupný pouze pro pracovníky a studenty VŠE Praha.

Struktura portálu MBI-AF

Elektronické publikace

Obsahuje několik dosud vydaných elektronických publikací vycházejících z obsahu ná-sledně uvedených pracovních dokumentů.

AF I.:
Principy analýzy

První základní „vrstvu“ publikací představuje dokument „Principy analýzy“, kde jsou vymezeny hlavní přístupy a principy celého konceptu. Představuje obecný základ celého řešení.

AF II:
Obsah řízení a řešení firem – základ:

Následující skupina dokumentů vytváří společný základ IT a anatomie firmy, který je vstupem pro řešení úkolů v oblasti analýzy bez ohledu na odvětví a současně vytváří podklad pro řešení příkladů jednotlivých typů firem (na úrovni AF III).

AF II.01: Oblasti řízení

AF II.02: Komponenty a souvislosti

AF II.03: Řízení IT

AF II.04: IT aplikace

AF II.05: Podniková analytika

AF III:
Obsah řízení a řešení firem – odvětví a typy firem:

Texty na úrovni AF III vycházejí a navazují na dokumenty společného základu, tedy AF II, ovšem se zaměřením na vybraná odvětví ekonomiky (výroba, maloobchod atd.). Jde především o příklady takových firem. Jsou tak vesměs postaveny na reálných projektech a reálných firmách. Vzhledem k tomu, že na jejich řešení se podílí větší počet autorů s různými zdroji, jsou zde rozdíly ve strukturách a podrobnosti textů.

AF III.01.01: IT firma

AF III.02.01: Strojírenská firma

AF III.02.02: Stavební firma

AF III.02.09: Potravinářská firma

AF III.03.01: Maloobchodní firma (retail)

AF III.03.02: Velkoobchodní firma

AF III.03.03: Obchodní centra

AF III.04.01: Logistické služby

AF III.04.02: Cestovní kancelář

AF III.04.03: Hotel

AF III.04.04: Autoservis

AF III.04.05: Leasing

AF III.05.02: Pojišťovna, řízení zprostředkovatelů

AF III.06.01: Samospráva

Dokumenty ke stažení

Portál obsahuje přehled a odkazy ně-kolika elektronických publikací k tématům „IT a anatomie firmy“ a zejména sadu pracovních dokumentů, a to představujících společný základ (dokumenty AF.I a AF.II), tak dokumenty orientované na jednotlivá odvětví a typy firem (dokumenty AF.III).

ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE

PRACOVNÍ DOKUMENTY