ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE

Úvod 9 ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE

Dosud vydané elektronické publikace:

IT a anatomie firmy (principy)

Publikace obsahuje přehled všech podstatných principů, na kterých je založen celý koncept „IT a anatomie firmy“. Vychází zejména z průzkumu zaměřeného na hlavní problémy analýzy informačních systémů realizovaného mezi předními analytiky české praxe. Nejvýznamnější součástí publikace je vymezení obsahu a užití vybraných komponent řízení firmy, které se pak promítají do všech dokumentů na portálu MBI-AF.

IT a anatomie samosprávy

Publikace vychází z pracovního dokumentu „AF III.06.01: Samospráva“ a je zaměřena na analýzu spojenou s řešením informačních systémů v orgánech samosprávy. Vymezuje obsah jejich podstatných oblastí řízení, a to na bázi komponent řízení, které byly vymezeny v předcházející publikaci orientované na principy konceptu „IT a anatomie firmy“.

IT a anatomie firmy (řízení IT služeb)

Publikace vychází z pracovního dokumentu „AF II.03: Řízení IT“ a speciálně se zaměřuje na vymezení a systém řízení IT služeb jako součásti řízení IT i celé firmy. Obsahuje celý postup návrhu IT služeb, jejich testování a implementace. Následně definuje možnosti nákupu i prodeje IT služeb, řešení jejich flexibility, bezpečnosti a dalších podstatných charakteristik.