PRACOVNÍ DOKUMENTY

Úvod 9 PRACOVNÍ DOKUMENTY

AF I.

Principy analýzy

První základní „vrstvu“ publikací představuje dokument „Principy analýzy“, kde jsou vymezeny hlavní přístupy a principy celého konceptu. Odpovídá publikaci „IT a anatomie firmy (principy)“. Představuje obecný základ celého řešení.

AF II.

Obsah řízení firem – základ

Následující skupina dokumentů vytváří společný základ IT a anatomie firmy, který je vstupem pro řešení úkolů v oblasti analýzy bez ohledu na odvětví a současně vytváří podklad pro řešení příkladů jednotlivých typů firem (na úrovni AF III).

AF III.

Obsah řízení firem podle odvětví a typů

Texty na úrovni AF III vycházejí a navazují na dokumenty společného základu, tedy AF II, ovšem se zaměřením na vybraná odvětví ekonomiky (výroba, maloobchod atd.). Jde především o příklady takových firem. Jsou tak vesměs postaveny na reálných projektech a reálných firmách. Vzhledem k tomu, že na jejich řešení se podílí větší počet autorů s různými zdroji, jsou zde rozdíly ve strukturách a podrobnosti textů.