AF III. Obsah řízení firem podle odvětví a typů

Úvod 9 PRACOVNÍ DOKUMENTY 9 AF III. Obsah řízení firem podle odvětví a typů
Texty na úrovni AF III vycházejí a navazují na dokumenty společného základu, tedy AF II, ovšem se zaměřením na vybraná odvětví ekonomiky (výroba, maloobchod atd.). Jde především o příklady takových firem. Jsou tak vesměs postaveny na reálných projektech a reálných firmách. Vzhledem k tomu, že na jejich řešení se podílí větší počet autorů s různými zdroji, jsou zde rozdíly ve strukturách a podrobnosti textů.

AF III.01.01

IT firma

Představuje charakteristiku větší IT firmy, kde obsahem je, kromě standardních oblastí řízení (finance apod.) i specifické, zejména „Řízení komplexních zakázek“, „Řízení prodeje produktů a služeb“ a „Řízení vývoje software“.

AF III.02.01

Strojírenská firma

Obsahem je charakteristika firmy zaměřené zejména na zakázkovou strojírenskou výrobu, kde vedle standardních oblastí jsou hlavní náplní „Plánování výrobních zakázek“, „Technická příprava výroby“, „Operativní řízení výroby“ a „Dílenské řízení výroby“.

AF III.02.02

Stavební firma

Obsahem je řízení středně velké stavební firmy s výlučným zaměřením na specifika jejího řízení, a to „Finanční řízení stavební firmy“, “ Řízení obchodu stavební firmy“, „Řízení nákupu, skladů a logistiky“, „Řízení přípravy a realizace stavby“, „Řízení kvality produktu a reklamací“, „Řízení majetku stavební firmy“, „Řízení energií“.

AF III.02.09

Potravinářská firma

Jako příklad pro potravinářskou výrobu byla zvolena firma vyrábějící doplňkové produkty. Dokument obsahuje jak standardní oblasti řízení, tak zejména specifickou oblast „Řízení potravinářské výroby“.

AF III.03.01

Maloobchodní firma (retail)

Dokument vychází z klasifikace tohoto sektoru a charakterizuje řízení větší maloobchodní firmy. Zaměřuje se zejména na „Nákupní logistiku“, „Skladování“, „Obchodní logistiku“ a zvláštní část je věnována „Implementaci kontrolních pokladen, POS“.

AF III.03.02

Velkoobchodní firma

Obsahem je celková charakteristika daného typu byznysu a vymezení obsahu jak jednotlivých standardních oblastí řízení, tak několika specifických, a to „Řízení logistických služeb“, „Řízení zásobování odběratelů“, „Řízení distribuce“.

AF III.03.03

Obchodní centra

Dokument reaguje na obrovský rozvoj obchodních center, specifikuje zvláštnosti jejich řízení se zaměřením zejména na „Strategické řízení OC“, „Řízení rozvoje OC“ a „Operativní řízení OC“.

AF III.04.01

Logistické služby

Řešení je postaveno na příkladu firmy poskytující služby v oblasti doručování zásilek, balíků, psaní apod. Vedle standardních oblastí řízení poskytuje obraz o obsahu „Řízení přepravy zásilek“, „Řízení spolupráce s dopravci“, „Řízení komunikace se zákazníky“ a „Řízení škod a krizí“.

AF III.04.02

Cestovní kancelář

Dokument obsahuje vymezení všech standardních oblastí řízení tvořících součásti řízení cestovní kanceláře a několika zcela specifických, a to „Řízení prodeje zájezdů“, „Řízení propagace“, „Řízení storna zájezdů“, „Řízení spolupráce s průvodci“, „Řízení služeb dodavatelů“, „Řízení tvorby nových zájezdů“, „Řízení pracovního a technického zázemí pobočky“, „Řízení legislativních požadavků“.

AF III.04.03

Hotel

Obsahem dokumentu je určení specifických nároků hotelu v rámci standardních oblastí řízení a detailní charakteristika oblasti „Řízení hotelového provozu“.

AF III.04.04

Autoservis

Dokument obsahuje specifika řízení autoservisu podle všech standardních oblastí řízení a následné detailní vymezení oblasti „Řízení provozu autoservisu“.

AF III.04.05

Leasing

Dokument obsahuje specifika řízení leasingové společnosti podle několika vybraných standardních oblastí řízení a následné detailní vymezení oblasti „Řízení leasingu“.

AF III.04.06

Autobusy

Dokument obsahuje základní analytickou charakteristiku menší firmy zaměřené na linkovou autobusovou dopravu.

AF III.05.02

Pojišťovna, řízení zprostředkovatelů

V tomto případě dokument nepokrývá řízení pojišťovny v celém komplexu, ale orientuje se prakticky výlučně na řízení zprostředkovatelů a v rámci toho zahrnuje následující oblasti řízení „Řízení zprostředkovatelské činnosti“, „Řízení spolupráce s pojišťovnami“, „Řízení provizního prodeje“, „Řízení legislativních požadavků“.

AF III.06.01

Samospráva

Vymezení obsahu řízení orgánů samosprávy, resp. orgánů veřejné moci (OVM) podle jednotlivých oblastí má oproti ostatním specifický charakter, což je dáno legislativou a zahrnuje „Strategické řízení OVM“, „Řízení ekonomiky OVM“, „Podpora podnikání ze strany OVM“, „Řízení sociálního rozvoje“, „Řízení územního rozvoje“, „Řízení kultury, sportu a cestovního ruchu“, „Správa majetku a řízení veřejných zakázek“, „Řízení nákupů v OVM“, „Řízení lidských zdrojů v orgánu samosprávy“, „Řízení třetích stran a komunikace“, „Právní a administrativní zajištění orgánu samosprávy“, „Řízení a poskytování IT služeb v samosprávě“.