AF III.01.01 IT FIRMA

Představuje charakteristiku větší IT firmy, kde obsahem je, kromě standardních oblastí řízení (finance apod.) i specifické, zejména „Řízení komplexních zakázek“, „Řízení prodeje produktů a služeb“ a „Řízení vývoje software“.

AF III.01.01.01:

Faktory IT firmy

Obsahem je souhrnné vymezení faktorů (byznys prostředí, řízení firmy a dalších), jejich efekty a omezení ovlivňující řízení a řešení projektů v rámci IT firmy.

AF III.01.01.02

Analytika IT firmy

Obsahem je vymezení analytických a plánovacích funkcí IT firmy, specifikace od-povídajících metrik, dimenzí a datových zdrojů.

AF III.01.01.03

Role v řízení IT firmy

Dokument obsahuje vymezení funkční náplně a podle potřeby i požadavky na znalosti a schopnosti rolí v IT firmě v rozdělení na manažerské role firmy, specialis-ty firmy, manažery IT, IT specialisty a specialisty pro podnikovou analytiku.

AF III.01.01.04

IT v řízení IT firmy

Cílem dokumentu je prezentovat základní charakteristiky především IT aplikací pro řízení IT firmy, jejich pozitiva a potenciální problémy zahrnující zejména transakční aplikace, analytické a aplikace eBusinessu.

AF III.01.01.05

Metody řízení IT firmy

Dokument věnovaný metodám řízení zahrnuje jak vybrané metody strategického a finančního řízení firmy, tak metody řízení IT.