AF III.02.01 STROJÍRENSKÁ FIRMA

Obsahem je charakteristika firmy zaměřené zejména na zakázkovou strojírenskou výrobu, kde vedle standardních oblastí jsou hlavní náplní „Plánování výrobních zakázek“, „Technická příprava výroby“, „Operativní řízení výroby“ a „Dílenské řízení výroby“.

AF III.02.01.01

Faktory strojírenské firmy

Obsahem je souhrnné vymezení faktorů (byznys prostředí, řízení firmy a dalších), jejich efekty a omezení ovlivňující řízení a řešení projektů v rámci strojírenské firmy.

AF III.02.01.02

Analytika strojírenské firmy

Obsahem je vymezení analytických a plánovacích funkcí strojírenské firmy, specifi-kace odpovídajících metrik, dimenzí a datových zdrojů.

AF III.02.01.03

Role v řízení strojírenské firmy

Dokument obsahuje vymezení funkční náplně a podle potřeby i požadavky na znalosti a schopnosti rolí v rozdělení na manažerské role firmy, specialisty firmy, manažery IT, IT specialisty a specialisty pro podnikovou analytiku.

AF III.02.01.04

IT v řízení strojírenské firmy

Cílem dokumentu je prezentovat základní charakteristiky především IT aplikací pro řízení strojírenské firmy, jejich pozitiva a potenciální problémy zahrnující zejména transakční aplikace, analytické a aplikace eBusinessu.

AF III.02.01.05

Metody řízení strojírenské firmy

Dokument věnovaný metodám řízení zahrnuje jak vybrané metody strategického a finančního řízení firmy, tak metody řízení IT.